2016. április 25., hétfő

400 éve halt meg Miguel de Cervantes

A modern regény megteremtőjét ünnepli az idén Spanyolország. A bús képű lovag, Don Quijote  Mancha vidékén poroszkált nevű lova nyergében, és a szélmalom kerekei rémlettek föl előtte ellenséges lándzsaerdőként. Az ország közepe, ahol Madrid városa is terpeszkedik, vallja őt magáénak, de mivel nem volt otthonülő ember, több város is verseng a hagyománytiszteletben. A fővárostól délre, alig 40 km-re Esquivias városka azzal büszkélkedik, hogy a helység nélkül nem született volna meg a regény. Az igaz, hogy a felesége, Catalina de Palacios révén itt is lakott néhány évig a hányatott életű Cervantes, és az első kötetet valóban itt írhatta - kicsit nyugodtabb körülmények között.
Esquivias nélkül nem lenne Don Quijote (a festett csempe hagyományosan nagyon elterjedt díszítés)

 Az önkormányzat minden évben ünnepélyes felolvasást rendez a műből, amelyre meghívják a diplomáciai testületet képviselőit. Az idén harminc ország képviselője olvasott részleteket a műből saját anyanyelvén.


A jó hangulatú rendezvény után meg lehetett nézni Cervantes egykori esquiviasi házát és koccintottunk a valaha híres olajtermelő község vendégszerető vezetőinek egészségére.

2016. április 11., hétfő

A Magyar Költészet NapjaPilinszky János: Azt hiszem...

Azt hiszem, hogy szeretlek;
lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz.
 
De láthatod, az istenek,
a por, meg az idő
mégis oly súlyos buckákat emel
közéd-közém,
hogy olykor elfog a
szeretet tériszonya és
kicsinyes aggodalma.
Ilyenkor ágyba bújva félek,
mint a természet éjfél idején,
hangtalanúl és jelzés nélkül.

Azután
újra hiszem, hogy összetartozunk,
hogy kezemet kezedbe tettem.


2016. március 27., vasárnap

Boldog ünnepeket!

Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!
 Dsida Jenő: Az utcaseprő

Hajnal. Dudolva ballagok
hazafelé sok apró-cseprő
dallal szívemben. Rámköszönsz,
te szegény, piszkos utcaseprő.
Oly tisztességtudón köszönsz,
míg körűlted porzik a reggel:
egyszerre csordultig telek
alázattal és szeretettel.
Megállok és elnézem soká
zsíros, barázdás arcodat,
gémberedett, nagy kezedet,
torzonborz sárga bajszodat
fölötte a pálinka-gőzzel.
...Őt látom most, a mennyeit
benned, ó rongyos utcaseprő,
ki sepred a föld szennyeit,
ki világ bűnét elveszed
és jó vagy minden emberekhez...
Testvér, ha az üdvösségre jutsz,
rólam el ne feledkezz!

Készül a kis keresztszemes:

2016. március 22., kedd

A Költészet Világnapja - március 21.

S.O.S! Tegnap volt, de ma van a menyem születésnapja, és mivel ő is, fiam is magyartanár, utóbbi szelíd verskommandót indított FB támogatással. Nyilvános helyen kell hagyni egy verset, lefényképezni, és elküldeni Áginak. Egyelőre ez tetszett a legjobban közülük:
Az enyémet még tartogatom,mert külön története van:-)

2016. március 4., péntek

Februári tulipánok

Megfeledkeztem róla, hogy föltegyem...  Palkó közös hímzésében itt a következő pici lépés - tulipán-sor. És kiszínesedett! Nagyon kedvesek:


2016. február 28., vasárnap

Olivaszüret

Csaknem csikorgó reggel volt, mikor a Toledo melletti Mora városkába indultunk olajbogyó-szüretre. A hegység lábánál nyújtóznak el az irdatlan olajligetek. Fönt a hegy sziklás, kopár, tetején az arab vár maradványai - a keresztény ellenerőd már elenyészett. A válság itt is dúl - az arab falmaradványokat elkezdték helyrehozni - itt újjáépítik, nem konzerválják ám a romokat!!! Aztán jött a válság, és most nincs pénzük se folytatni, sőt a darut sem tudják lebontani:-)
Itt még reggeli hűvösség  fátyolozza a tájat - csak 11 óra van... Aztán hamar kisütött a nap.

Morában olyan attrakció az olajszüret, amiből ennek a városkának élelmes polgárai állandó turistaprogramot szerveztek. Minden létező bőrt le kell húzni a olajtermesztésről! Az olajturizmus szezonja nem is olyan rövid. A szüret ugyanis teljesen elhúzódhat októbertől februárig attól függően, hogy az érés milyen stádiumában  szedik a  gyümölcsöt, és mi a termelő célja. Az egyszeri magyar általában azt hiszi, hogy a fekete olajbogyót a megfelelő fa termi, de a szín itt az érettségi fokkal változik - nem úgy, mint a szőlőnél...
Az októbertől induló olajszüret elején a zöld bogyókat gyűjtik be.  A szüretelés módszereit  az Igazioliva.hu  honlap olyan profin tálalja, hogy fölösleges laikusként ezzel próbálkoznom.
A morai gazdák szövetkezetének neve kb. a régi Miasszonyunk Szövetkezet lehet, és aligha van pejoratív felhangja, mert a város búcsúját is e néven, Szűz Mária neve napján tartják.  A ,mora' szó maga a szedret jelenti, de a lakosok szerint inkább a mór időkből eredhet a név.

Természetesen egy intenzív termelést folytató üzemet láttunk modern olajsajtolóval.  Ott  az olajbogyó sós vízben történő érlelésével nem is bíbelődnek, csak olajat préselnek a bogyókból.  A szüretelés modern mikéntje nagyon brutálisnak tűnik, de állítólag még jót is tesz az évszázados fáknak, ha a vibrációs szerkezettel fölszerelt traktor megrázza őket, mint Krisztus a vargát. Igaz, gyakran a terebélyes fáknak csak egy-egy törzsrészhez tartozó ágai rezegnek, és ez meglazítja kicsit a gyökereket a talajban, és szinte megújulásra serkenti őket... A technika működik, a fák teremnek - akár 50-60 kilót is egy évben. Csak vibrátoros traktorokkal működnek, én magam azt a fiatal ültetvényes emeletes traktoros művelési módot nem láttam. Sajnos a videomat sehogy se tudom ide föltenni...
Ami hihetetlen számunkra: külön "szakma" az olajkóstolás . ugyanúgy, mint a bormustrákon. Minden előállított olaj-sarzsit érzékszervi értékelésnek vetnek alá - ebben a középüzemben is kóstolók hada minősíti a minőségi olívaolajat:


Az olajütés kúpos malommal történhetett régebben - a szomszéd község, Tembleque főterén ötletes szökőkutat szerkesztettek a malomkövekből:

2016. február 26., péntek

Nyugat-dunántúli kézművesek

 
Bocs, az előző bejegyzésben félresikerült a nézegetés - összetévesztettem egy részletes Youtube-videoval. Most kárpótlásul egy másik igen érdekes kiállításra hívnám föl a figyelmet, ami ugyan nem látható, de legalább profi képekkel illusztrálnak, így a Facebook-osok legalább megnézhetnek. Szomorúan/fölháborodva látom, h. csak a konferencia alatt volt látható a fáradságos munkával fölépített kiállítás.
Számtalanszor találkozom vele, s nagyon bosszant az is, mikor egy kiállítási megnyitón 15 pózból veszik föl a protokolláris megnyitó személyt/személyeket, ahelyett, h.  csalogatóként körbepásztáznák a kiállítást! De a mostani helyzet végképp hajmeresztő!!!
Az ürömbe annyi az öröm, hogy aki tudott róla, legalább ingyen megnézhette, hallgathatta a konferenciát...

2016. február 16., kedd

Közös hímzés a Fonóban

http://www.polgarokhaza.hu/index.php?galeria&id_imgroup=355
Év végén a Polgárok Háza-beli fonóban is közös hímzésre adtuk a fejünket. Persze eddig is sokszor hímeztünk közösen - mindenki iparkodott minél szebben a saját munkadarabján elsajátítani az azsúr, a gömöri csomós, a zsinór, az írásos hímzés, a tűfestés öltéseit.  Mindig van, aki a saját kézimunkáját készíti, de többnyire megegyeztünk egy új projektben: egyikünk, többnyire Zsuzsa tanított bennünket valami addig ismeretlen technikára.
A fonó ugyan már elmúlt öt éve, hogy működik, azóta sem kerítettünk sort ilyesmire - hogy kalákában készítsünk el egy munkát. Most végre szerettünk volna végre szállásadó gazdáink számára átnyújtani valami maradandó emléket a sok együtt töltött délután emlékéül. Kézenfekvő volt keresztszemes munkát választani, és megint Zsuzsa javaslatára és irányításával egy öröknaptárral leptük meg a ház közösségét. Egy skandináv mintát javasolt Zsuzsa a hónapok megjelenítésére, amit a kívánatos méret miatt csillag-keresztöltéssel varrtunk ki.
Az idő rövidsége miatt, hogy karácsonyra elkészüljünk, mindnyájan külön darabka kongréra hímeztük saját hónapunkat. Az egyéni öltések jellegzetességei miatt voltak elcsúszások, amik összeadódva lehetetlenné tették, hogy  teljesen összedolgozzuk a részeket egy alapra. Így külön-külön kellett  a hátoldalazást végezni, ami elég sok munkát jelentett a vezetőnknek. A sarkoknál egy-egy gombbal sikerült rögzíteni a naptárrészeket. Így szépen kisimultak az egyes különálló darabok.
 
Zsuzsa azzal adta meg a munka egyediségét, hogy ráhímezte a fölső feliratra a Polgárok Háza QR-kódját. Alighanem ez egyedülálló újítás kis hazánkban. S a kísérlet sikerült - a kód működik - le lehet olvastatni egy elektronikus kütyüvel!


A Polgárok Háza stábja láthatóan megörült a naptárnak, ami rögtön föl is került a falra - az elektronikus üzenőfalon pedig megjelent egy kis írás:

Keresztszemes QR-kód - élő népművészet a Polgárok Házában

Alapításának ötödik évfordulóját ünnepelte a Polgárok Háza "Öltögető" néven működő kézimunkaköre, mely amolyan "polgári fonóként" működik: asszonyok-leányok hétről hétre összegyűlnek, hogy együtt kézimunkázzanak, tapasztalatot, mintakincset és - nem utolsó sorban - híreket cseréljenek, beszélgessenek, jól érezzék magukat a közösségben. A kerek évfordulóra a kis csapat egy öröknaptárt készített a Polgárok Házának, melynek tizenkét hónapját az Öltögető tizenkét tagja hímezte, keresztszemes öltésekkel. A munka precizitását mutatja, hogy a naptár fejlécében egy QR-kódot is kihímeztek, mely okos telefonnal leolvasható, működő hivatkozást tartalmaz: a Polgárok Háza elérhetőségei olvashatók ki rajta. Így válik részévé a népművészet a legmodernebb technológiának!
 Készült: Polgárok Háza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...