2016. május 26., csütörtök

Necc-áttörés Halason

A hazai leghíresebb csipkefajta kétségkívül a halasi csipke. Az ott minden tavasszal megrendezett csipkefesztivál ennek megfelelően a legrangosabb csipkeünnep. Sándorné Marikát már évek óta nem mulasztják el meghívni Vásárhelyről a rececsipkéivel. Nyilván ez a kifogástalan munkák mellett annak is köszönhető, hogy egész ritkaságszámba menő kézimunkának tekintik a neccet a csipkés szakemberek. Igazuk is van, mert akár a hálókötés, akár a keretre feszített háló beszövése olyan látványos is, hogy Marika recéi mindig vonzzák a nézősereget.
http://halasmedia.hu/index.php/online-hirek/kultura/17653-a-csipke-halasi-uennepe
Az idén azonban már a második alkalommal büszkén vitte a tanítványait is a bemutatóra. Így megszaporodtak a kiállított rece-munkák, és a csipkeegyesület vezetőjét is éppen az ő tablójuk előtt fényképezték le. Itt közzé is teszem az utókornak magát a cikket is, nehogy veszendőbe menjen idővel a link:

 Örvendetes, hogy a Horváthné Török Magdolna által vezetett vásárhelyi kötő-horgolókör is olyan csodálatos kötött terítőkkel rukkolt ki, melyek méltán megállják a helyüket a varrott csipkék és a rece mellett. Manapság ez is olyan technika, amire nagyon munkaigényes volta miatt kevesen adják a fejüket.

2016. május 19., csütörtök

Necc-áttörés
Úgy gondolom, most már észrevehető a necc kézimunkaként is ismert rececsipkének az újra felfedezése, amiért 9-10 éve dolgozom. Hódmezővásárhelyen, a szülővárosomban legalábbis mindenképpen.
Sándorné Marika a második necctanfolyamot vezette a Németh László könyvtárban. Zárásképpen most is rendeztek egy kis kiállítást, és meg kell mondanom, nagyon tehetségesek és szorgalmasak az új tanítványok. Büszkék lehetnek a munkájukra egytől egyig, mert ennyi idő alatt olyan szépen elsajátították az alapokat, hogy máris szinte önálló alkotással tudtak bemutatkozni. A Promenád sok képpel számolt a bemutatóról.
Észrevehető az is, hogy ma tavalyi kiállítással összevetve már jóval több a frissen készült munka, mint a láda fiából előkerült régi necc, amit a könyvtár továbbra is szívesen fogad a nagylelkű adományozóktól egy létrehozandó gyűjteményhez!
   Nemcsak szépek, de változatosak is a munkák, ami a lányok-asszonyok kreativitását bizonyítja - kettő sem egyforma a szinte tanuló-darabokból.  Nem csoda hát, hogy most is meghívást kapott a Marika, és immár a kis csapat a Halasi Csipkefesztiválra. Folyt köv.

2016. május 3., kedd

Gránátalmaág?

Lassan bontakozik a Palkó által tervezett szöveges kép. Ez a virágos ágacska nagyon megtetszett - valahonnan mintha ismerős lenne, de egyelőre nem találtam meg a mintáim között. Mindenesetre KÖSZÖNÖM SZÉPEN!


2016. április 25., hétfő

400 éve halt meg Miguel de Cervantes

A modern regény megteremtőjét ünnepli az idén Spanyolország. A bús képű lovag, Don Quijote  Mancha vidékén poroszkált nevű lova nyergében, és a szélmalom kerekei rémlettek föl előtte ellenséges lándzsaerdőként. Az ország közepe, ahol Madrid városa is terpeszkedik, vallja őt magáénak, de mivel nem volt otthonülő ember, több város is verseng a hagyománytiszteletben. A fővárostól délre, alig 40 km-re Esquivias városka azzal büszkélkedik, hogy a helység nélkül nem született volna meg a regény. Az igaz, hogy a felesége, Catalina de Palacios révén itt is lakott néhány évig a hányatott életű Cervantes, és az első kötetet valóban itt írhatta - kicsit nyugodtabb körülmények között.
Esquivias nélkül nem lenne Don Quijote (a festett csempe hagyományosan nagyon elterjedt díszítés)

 Az önkormányzat minden évben ünnepélyes felolvasást rendez a műből, amelyre meghívják a diplomáciai testületet képviselőit. Az idén harminc ország képviselője olvasott részleteket a műből saját anyanyelvén.


A jó hangulatú rendezvény után meg lehetett nézni Cervantes egykori esquiviasi házát és koccintottunk a valaha híres olajtermelő község vendégszerető vezetőinek egészségére.

2016. április 11., hétfő

A Magyar Költészet NapjaPilinszky János: Azt hiszem...

Azt hiszem, hogy szeretlek;
lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz.
 
De láthatod, az istenek,
a por, meg az idő
mégis oly súlyos buckákat emel
közéd-közém,
hogy olykor elfog a
szeretet tériszonya és
kicsinyes aggodalma.
Ilyenkor ágyba bújva félek,
mint a természet éjfél idején,
hangtalanúl és jelzés nélkül.

Azután
újra hiszem, hogy összetartozunk,
hogy kezemet kezedbe tettem.


2016. március 27., vasárnap

Boldog ünnepeket!

Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!
 Dsida Jenő: Az utcaseprő

Hajnal. Dudolva ballagok
hazafelé sok apró-cseprő
dallal szívemben. Rámköszönsz,
te szegény, piszkos utcaseprő.
Oly tisztességtudón köszönsz,
míg körűlted porzik a reggel:
egyszerre csordultig telek
alázattal és szeretettel.
Megállok és elnézem soká
zsíros, barázdás arcodat,
gémberedett, nagy kezedet,
torzonborz sárga bajszodat
fölötte a pálinka-gőzzel.
...Őt látom most, a mennyeit
benned, ó rongyos utcaseprő,
ki sepred a föld szennyeit,
ki világ bűnét elveszed
és jó vagy minden emberekhez...
Testvér, ha az üdvösségre jutsz,
rólam el ne feledkezz!

Készül a kis keresztszemes:

2016. március 22., kedd

A Költészet Világnapja - március 21.

S.O.S! Tegnap volt, de ma van a menyem születésnapja, és mivel ő is, fiam is magyartanár, utóbbi szelíd verskommandót indított FB támogatással. Nyilvános helyen kell hagyni egy verset, lefényképezni, és elküldeni Áginak. Egyelőre ez tetszett a legjobban közülük:
Az enyémet még tartogatom,mert külön története van:-)

2016. március 4., péntek

Februári tulipánok

Megfeledkeztem róla, hogy föltegyem...  Palkó közös hímzésében itt a következő pici lépés - tulipán-sor. És kiszínesedett! Nagyon kedvesek:


2016. február 28., vasárnap

Olivaszüret

Csaknem csikorgó reggel volt, mikor a Toledo melletti Mora városkába indultunk olajbogyó-szüretre. A hegység lábánál nyújtóznak el az irdatlan olajligetek. Fönt a hegy sziklás, kopár, tetején az arab vár maradványai - a keresztény ellenerőd már elenyészett. A válság itt is dúl - az arab falmaradványokat elkezdték helyrehozni - itt újjáépítik, nem konzerválják ám a romokat!!! Aztán jött a válság, és most nincs pénzük se folytatni, sőt a darut sem tudják lebontani:-)
Itt még reggeli hűvösség  fátyolozza a tájat - csak 11 óra van... Aztán hamar kisütött a nap.

Morában olyan attrakció az olajszüret, amiből ennek a városkának élelmes polgárai állandó turistaprogramot szerveztek. Minden létező bőrt le kell húzni a olajtermesztésről! Az olajturizmus szezonja nem is olyan rövid. A szüret ugyanis teljesen elhúzódhat októbertől februárig attól függően, hogy az érés milyen stádiumában  szedik a  gyümölcsöt, és mi a termelő célja. Az egyszeri magyar általában azt hiszi, hogy a fekete olajbogyót a megfelelő fa termi, de a szín itt az érettségi fokkal változik - nem úgy, mint a szőlőnél...
Az októbertől induló olajszüret elején a zöld bogyókat gyűjtik be.  A szüretelés módszereit  az Igazioliva.hu  honlap olyan profin tálalja, hogy fölösleges laikusként ezzel próbálkoznom.
A morai gazdák szövetkezetének neve kb. a régi Miasszonyunk Szövetkezet lehet, és aligha van pejoratív felhangja, mert a város búcsúját is e néven, Szűz Mária neve napján tartják.  A ,mora' szó maga a szedret jelenti, de a lakosok szerint inkább a mór időkből eredhet a név.

Természetesen egy intenzív termelést folytató üzemet láttunk modern olajsajtolóval.  Ott  az olajbogyó sós vízben történő érlelésével nem is bíbelődnek, csak olajat préselnek a bogyókból.  A szüretelés modern mikéntje nagyon brutálisnak tűnik, de állítólag még jót is tesz az évszázados fáknak, ha a vibrációs szerkezettel fölszerelt traktor megrázza őket, mint Krisztus a vargát. Igaz, gyakran a terebélyes fáknak csak egy-egy törzsrészhez tartozó ágai rezegnek, és ez meglazítja kicsit a gyökereket a talajban, és szinte megújulásra serkenti őket... A technika működik, a fák teremnek - akár 50-60 kilót is egy évben. Csak vibrátoros traktorokkal működnek, én magam azt a fiatal ültetvényes emeletes traktoros művelési módot nem láttam. Sajnos a videomat sehogy se tudom ide föltenni...
Ami hihetetlen számunkra: külön "szakma" az olajkóstolás . ugyanúgy, mint a bormustrákon. Minden előállított olaj-sarzsit érzékszervi értékelésnek vetnek alá - ebben a középüzemben is kóstolók hada minősíti a minőségi olívaolajat:


Az olajütés kúpos malommal történhetett régebben - a szomszéd község, Tembleque főterén ötletes szökőkutat szerkesztettek a malomkövekből:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...