2017. november 2., csütörtök

Az én református barátnőm

Református barátnőmtől kaptam egy terítőcskét születésnapi ajándékba. Katolikusok vagyunk, így szoktam róla beszélni, mert tényleg az. Van is hat gyereke és 16 unokája:-) Na, nem sokáig, mert még az idén és januárban születik kettő! Pedig a legkisebb fia még nem is házas.
Judit nagyon életvidám, energikus és csinos nő, ilyen strapa mellett nem tudott elhízni. Gyönyörűen beszél - szerintem bemondónak kéne lennie. Dolgozni persze alig járt a Nemzeti Bankba, az első gyerekek közt legfeljebb - már saját nyugdíja van, mert végig fizette a közterheket. Mérnök férje egy nagy panel ház közös képviselője - csak úgy Isten nevében - mert még nem tudta lepasszolni.. Nyilván sose vetette föl őket a pénz. Nem költenek semmi fölösleges ajándékra, karácsonyra sokszor együtt készítenek egymásnak meglepetést. Sok közös programjuk van és sok barátjuk - mindenkit ismernek a környéken.
Judit a gyes, gyed, főanyaság után már egyfolytában "inspekciózik", naponta járja a gyerekei családját, mint egy orvos. Fót,  Budakalász, Budakeszi, Vecsés és Buda - ahol épp olcsó fészket tudtak rakni a gyerekek - és ahogy be kell segíteni az unokák mellett.
Most egy szomszédja hagyatékában találta nekem ezt a kis neccterítőt. Gyönyörű!!! Már a fonál fogása is egész más, mint a mostaniak. Nemcsak a vékony szál, de a minősége is azt sugallja, hogy több mint százéves munka lehet! Egy centiméterben öt kis kocka van! Másik kedves Lengyelből való barátnőmtől kaptam ehhez fogható, talán sváb szoknyaszegélyt.
A reformáció félévezredet jubileumán szívesen emlékezem meg fáradhatatlanul aktív barátnőmről. Mi az ökumené útján járunk - nincs ideje eljönni cseverészni, hanem elkísér engem, ha ügyet intézek a városban

2017. október 30., hétfő

Halottak Napja

Az első világháború centenáriumára és az évenként május utolsó vasárnapján újra megtartott Magyar Hősök Napjára Vásárhelyen is helyreállították a két háború temetői sírkeresztjeit és emlékműveit. Most, Halottak Napja közeledtén megkerestem az egyik rokonunk nevéhez fűződő emlékoszlopot a katolikus temetőben, amit számon- és rendben tart a hadisírgondozó bizottság és a Történelmi Vitézi Rend.
Dédapám testvére, Klári néni Inspergel Jánoshoz ment feleségül. Később "különmentek", így másodunokatestvérem nagyapja a Szabadság téri lányiskola bentlakó pedellusa lett. A háború alatt a , Líceumot hadikórházzá alakították át. Az én nagyapáim is lábadoztak ott. Az ispotályban elhunyt néhány Monarhia-beli katona hozzátartozói nem jelentkezhettek, így a katolikus temetőben adták meg nekik a végtisztességet. Három osztrák (vagy német? - legalábbis német nevű) és egy magyar baka síremléke ott magasodik ma is a temetőben. Az Inspergel család pedig - mivel az emlékmű emelőjeként a nagyapa neve szerepel - ezt az oszlopot koszorúzzák Halottak Napján... 
Az emlékezés, tiszteletadás az elődöknek az egyik legemberibb megnyilvánulásunk. Micsoda hiány, ha valakiről nincs, aki megemlékezzen... Ezután én is viszek olykor egy szál virágot arra a négyes sírra...

2017. július 6., csütörtök

Hogyan választ az Úr?A szegedi piaristák honlapján remek irodalmi szemelvényeket lehet találni. Még ilyen megosztó kérdésekre is:

Hogyan választ az Úr anyát a fogyatékos gyermeknek?- Erma Bombeck írása

1988-ban csaknem 100 000 asszonynak született fogyatékos gyermeke
(gondolom az USA-ban. Kínában, Dániában és Izlandon az utóbbi években már nem született egyetlen Down-kóros baba sem!)
Látom magam előtt az Urat, ahogy a magasból letekintve nagy gonddal és körültekintéssel válogatja ki eszméinek megtestesítőit, és utasítja az angyalokat, hogy jegyezzenek be mindent egy nagy könyvbe.
- Arnold Elizabeth: fiú, védőszentje: Mátyás.
- Frederick, Marjorie: leány, védőszentje: Cecília.
- Martin, Caroline: ikrek, védőszentjük? adjuk nekik Gellértet. Ő már hozzászokott a közösséghez.
Végül az Úr átnyújt egy nevet az angyalnak, és elmosolyodik:
- Ennek az asszonynak adjunk egy fogyatékos gyermeket.
Az angyal kíváncsiskodik:
- Miért éppen neki, Uram? Hisz olyan boldog!
- Éppen azért - mosolyog az Úr. - Hogy adhatnék fogyatékos gyermeket olyan asszonynak, aki nem ismeri a nevetést? Kegyetlenség volna.
- De lesz-e hozzá elég türelme? - kérdezi az angyal.
- Nem akarom, hogy túl sok türelme legyen, mert akkor belefullad az önsajnálatba és elkeseredésbe. Ha túlesik az első megrázkódtatáson és legyőzi a sértettség érzését, jól fog boldogulni a helyzettel. Figyeltem ma ezt az asszonyt. Megvan benne az az öntudat és függetlenség, amely oly ritka és oly szükséges erény egy anyában. Látod, olyan gyermeket adok neki, aki a saját világában fog élni. Az anyának ezzel kell majd együtt élnie, és ez nem könnyű dolog.
- De Uram, talán nem is hisz benned!
Az elmosolyodik:
- Az nem baj. Azon segíthetünk. Ez az asszony tökéletesen megfelel. Megvan benne a megfelelő egészséges önzés.
Az angyal levegőért kapkod:
- Önzés??? Hát az önzés erény?
Az Úr bólogat:
- Ha nem tud néha elszabadulni a gyerekétől, nem fogja bírni a dolgot. Igen, ő az az asszony, akit megáldhatok olyan gyermekkel, aki nem tökéletes. Most még nem tudja, de irigyelni fogják őt. Soha nem fog bedőlni az üres szavaknak. Soha nem fog megtenni konvencionális lépéseket. Amikor a gyermeke először mondja neki, hogy ,,mama!'', csodát fog átélni, és ennek tudatában is lesz. Ha elmeséli vak gyermekének, milyen egy fa vagy a naplemente, olyannak fogja látni a teremtményeimet, amilyennek kevesen látják. Úgy látja majd a dolgokat, olyan tisztán, ahogy én látom. A tudatlanságot, a gonoszságot, az előítéleteket. És megengedem neki, hogy fölébük emelkedjen. Soha nem lesz majd egyedül. Minden napján, élete minden percében mellette leszek, mert az én munkámat fogja végezni, és ez olyan biztos, minthogy mellette állok.
- És ki legyen a védőszentje? - kérdezi az angyal, és tolla megáll a levegőben.
Az Úr elmosolyodik:
- Elég ha adunk neki egy tükröt...
(Agora levelező lista (agora@communio.hcbc.hu)
http://www.katolikus.hu/mailman/listinfo/agora)

Remélem, őrangyalt azért rendel mellé ...

2017. június 21., szerda

Téglavár egy irdatlan lapos fennsíkon

Ha valaki több időt tölthet Madridban és már telítődött a múzeumokkal, képtárakkal, akkor tágíthatja  az ismert Toledo-Segovia-Chinchón szentháromságot, lehetőleg egynapi távolságra levő nevezetes városokkal. Leggyakoribb csillagtúra továbbá Ávila egy sziklabércen álló fantasztikusan ép városfalával, délre pedig Aranjuez királyi rezidenciái a Tajo folyó hűs partjain. Igaz, akár Illescasba kibuszozva is középkori templomot talál az ember a főtéren Goya képekkel - bár ez még nekem kimaradt...
A különös hangzású Coca városa úgy százharminc-valahány km-re van a fővárostól az A-6 autópálya mentén, úgyhogy belefér egy napba. Kicsi városka, alig kétezer lakossal, nincs annyi látnivaló, hogy ne lehetne bejárni.
 
Cauca néven már az ókorban se jelentéktelen város volt, mert innen származott Theodosius császár. Nagy előnevet kapott, mert uralkodása alatt (379- 395) egyesítette személyében a keleti és nyugati császárságot, de két fia lévén, hagyatékában újra és végérvényesen meg is osztotta a birodalmat. Államvallássá tette a kereszténységet és üldözte, ha nem is halálbüntetéssel a pogányokat és eretnekeket.
A kisváros nevezetessége egy hatalmas, csipkés, 15. századi gótikus-mudéjár stílusú téglavár. Az egyik legjobb állapotban fönnmaradt erődítmény Spanyolországban, már az 1950-es évek végén renoválták és hosszútávú funkciót biztosítottak neki. Szerencsés a vár fekvése, mert egy fennsíkon fekszik, a körötte ugyan vagy húszméteres várárok mélyül, de a város ott terül el közvetlen mellette. Így a várban helyezték el az országos erdőfelügyelői szakiskolát, ami azóta is működik. Belülről ugyan modern típusablakok csúfítják a déli és keleti falat, viszont rendezett az egész vár és igen jó állapotban van.


A kisváros nevezetessége egy hatalmas, csipkés, 15. századi gótikus-mudéjár stílusú téglavár. Az egyik legjobb állapotban fönnmaradt erődítmény Spanyolországban, már az 1950-es évek végén renoválták és hosszútávú funkciót biztosítottak neki. Szerencsés a vár fekvése, mert egy fennsíkon fekszik, a körötte ugyan vagy húszméteres várárok mélyül, de a város ott terül el közvetlen mellette. Így a várban helyezték el az országos erdőfelügyelői szakiskolát, ami azóta is működik. Belülről ugyan modern típusablakok csúfítják a déli és keleti falat, viszont rendezett az egész vár és igen jó állapotban van.

A képek tavasszal készültek, még rügyfakadáskor. A ciklámenszín egy agyonmetszett vadalmafa...

2017. június 19., hétfő

Tisztelet a bátraknak


A "Tisztelet a bátraknak!" című szabadtéri portrékiállítás mutatta be márciusban az 1848-as szabadságharc veteránjait mai bátor hőseinkkel a Várban.
A kiállítás párba állította a 48-as forradalom egyszerű vásárhelyi paraszt-veteránjait és napjaink névtelen hőseit. Nem véletlenül. 115 éve Plohn József képei arra hívták föl a figyelmet, hogy  hőseink nem csak ismert történelmi nagyjaink. A mai kor is megtermi a bátrakat, akik tiszteletre méltó módon adják oda magukat egy ügynek.

Kár, hogy magam nem láthattam a kiállítást... Itt kicsit pótolható:

 Steinbach Éva

11 éve dolgozik a Down Alapítvány munkatársaként. A Down Dada Sorstárs Segítő Szolgálat azért jött létre, hogy a Down-szindrómás babák születése miatti traumát segítsen feldolgozni a családoknak. A diagnózis felmerülésének pillanatától tudják támogatni a családokat, sorstársi melléállással, lelki támogatással, tapasztalatok átadásával, hiteles információkkal.

2017. május 19., péntek

Gyöngyöt az Embernek

Gyöngyöt az Embernek

valami érzést 
gyönyörűt, szépet 
valami hangot 
valami képet 
napfény ecsetje 
napsugár húrja 
valami újat 
valamit újra 
valami ősit 
valami égit 
valami hősit 
valami régit 
valami földit 
valami gyarlót 
fagyöngyöt vágó 
holdsugár-sarlót 

szent dal csengését 
majd a szent csendet 
káoszban fogant 
újjászült rendet 
játékot, harcot 
s a végén békét 
tó mélyén alvó 
tündérek képét 
lelkek sebére 
hófehér tépést 
tenni az Isten 
felé pár lépést 
átlépni közben 
árkot, göröngyöt 
és az Embernek 
szórni a gyöngyöt
A vers 2005-ben született, 2007-ben jelent meg a Csillagzápor c. netkötetben. 

2017. április 24., hétfő

Gesztenyefa-pagoda
GESZTENYEFA-PAGODA

Mint halk csapatban szürke nyest,
A hegyre kúszik már az est,
S a bokrok alján meglapul:
Itt-ott egy-egy halk fény kigyúl,
S a vak bozóton átremeg:
Lámpák vagy bús állatszemek?
Kék fák közé most jer velem,
Hol minden árny és rejtelem,
És minden mély törzs mély csoda,
Nézd! gesztenyefa-pagoda!
Lombja mélyén egész sereg
Zeg-zug, mint száz szentély-üreg,
S bent apró virágoszlopok
Halvány ivor-szine lobog.
Üljünk le itt e szent helyen,
Öledbe hadd tegyem fejem;
Agyamban alszik gond, szitok,
Most áhitatot áhitok,
Szárnyat, röpítőt és puhát,
Levetni a bús test-csuhát,
Nehéz szivem elejteni,
A fájó Én-t felejteni.
Így-így! tedd főmre most szelíd,
Halk Veronika-kezeid,
Ne bánd, hogy szól már a kuvik,
S hogy már a hold is elbuvik,
Csak ringass, lágyan, csöndesen,
Míg jő majd halkan, csendesen
Az ébredés, mint bús, csodás,
Furcsa, ámult feltámadás...

2017. március 16., csütörtök

PLOHN JÓZSEF: 48-AS VETERÁNOK FOTÓI 1902-BŐL

A Kolozsvári Országos Történeti Ereklye-Múzeum 1902-ben, Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóján a még élő 1848–49-es katonák képeiből egy nagy kiállítást kívánt rendezni. E célból fényképészeknek szóló felhívást tettek közzé, hogy az öreg honvédekről díjazás nélkül készítsenek portrékat. A gazdag 48-as hagyományokkal rendelkező Hódmezővásárhelyen a felhívás kedvező visszhangra talált, s így Plohn József (1869 - 1944) helybéli fotográfus több mint 150 veteránról készített fényképet. Az itt bemutatott fotók a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban őrzött Plohn–hagyatékból valók.


Érdekes, hogy a egy hamarosan megjelentetett összefoglaló tudományos munkában a szép magyar férfi és női testalkat típusának bemutatására a hódmezővásárhelyi parasztgazda és gazdaasszony képét közli Alexander Bernát és Lenhossék Mihály munkája: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai, (Budapest, 1907) 456-457. o.
Ebben a "fölminősítésben" az is benne lehet, hogy Plohn József éppen akkor rendezett össze 41 darabos antropológia fénykép-sorozatot  a fönt említett fölhívásra készített munkáiból. Az1904 augusztusában megrendezett Hódmezővásárhelyi Ipari és Mezőgazdasági kiállításon mutatták be, és mint „a tiszta magyar fajból válogatva, a vásárhelyi férfiak és nők tipikus alakjai” szerepeltek.

2017. március 12., vasárnap

2017. március 6., hétfő

A Sátán találkozót tartott


(Olvasd el, még ha túl elfoglalt vagy is, különösen akkor, ha túl elfoglalt vagy.)  

A Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: ,,Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.''

,,Ezt akarom tenni!'' - mondta a Sátán. ,,Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!''
,,Hogyan tegyük ezt?'' - kiabálták a démonjai.
,,Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok az gondolkodásukat'' - válaszolta ő.
Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.
     Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot.'
      Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, CD lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal. 

                                                                                                        Forrás: https://pixabay.com
Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
      Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat! Adjatok nekik Télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról. 

     Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe és Isten teremtményeit csodálják. Küldjétek el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
    Adj facebookot a fiataloknak, hogy cseppnyi szabad perceikben is egymás lépteit "lájkolják" tanulás vagy olvasás helyett, és hogy a személyes barátságaikat is felváltsák a virtuálisak. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
     Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.
,,Működni fog! Működni fog!''' - kiabálták...
     Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. 

     Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben. Döntsd el te magad!  
Forrás: http://evangelikus-ifi.blogspot.com.es/2011/12/gondolatebreszto-satan-terve.html
Az ,,elfoglalt'' [angolul: busy] azt jelenti: B-eing U-nder S-atan's Y-oke - S-átán R-abigája A-latt L-enni)

 

Közel állok hozzá, hogy ez legyen utolsó bejegyzésem. Még a legjobb szándékot/célt/ missziós törekvést is megtorpedózza ez az érzés: a világ le akarja foglalni az egész gondolkodásomat! 
Itt most Spanyolországban ezzel: http://em.citizengo.org/uFX100CD9R0N0y03ybJOYC0
S csak a buszos ellen-kampány ütötte ki a biztosítékot!!! A gender-nyomulás nem!
Hétéves kisfiú, ismerősünk gyereke, már kemoterápián is átesett, így jön haza suliból fölvilágosítóóra után: "Én nem akarom a fütyimet sehova se dugni, félek, hogy fájni fog. Nem akarok nagyfiú lenni!"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...