2014. január 27., hétfő

Stafírung - 2

A vásárhelyi relikviák közül ezt a ma újra divatosnak számító "redwork" típusú rózsás terítőt azonban nem a Mama, hanem Édesanyám készítette. Milyen gyönyörű száröltés! Természetesen kikímélt darab ez is - még szinte tökéletes állapotban van:
 
 

Édesanyám egy évvel a trianoni szerződés évében született bátyja után érkezett a vásárhelyi tanyavilág kis parasztcsaládjába. A Tata kiszolgálta a háborút a hercegovinai fronton, Avtovácnál, és 1919-ben, harmincévesen már családot is alapított a 19 éves Tóth Rozikával, a Mamával. 
A háborús nyomorúságból ocsúdó országban a jóvátételi kivéreztetés ellenére konjunktúrát teremtett a megcsappant számú, de tettre kész lakosság szívós munkája. A fiatal család hamar talpra állt: 1924-ben már új istállót építettek a  tanyaépület mellé. Nagyapám bátyja, a Bácsi hadirokkant "öreglegényként" egyedül maradt vele a gazdaságban. Ő kapott is némi állami hadirokkant-segélyt... De a testvérbátyám még emlékszik rá, amint kisgyerekként rácsodálkozott a füle mögött hiányzó lágy kis koponyarészre...

Fölépültek a tanyavilágban a Klebelsberg-féle körzetes tanyai iskolák*: édesanyám osztatlan iskolában tanult ugyan, de "csak" másfél kilométert gyalogolt naponta az iskolába: hat elemi osztályt és két ismétlőt. Aztán otthon maradt a háztartásban - és az is maradt mostanáig: háztartásbeli. Sok mindent megtanult a Mamától, de szükség volt a munkáskézre a gazdaságban - a bátyját uis  kereskedelmi iskolában taníttatták, majd vasútforgalmit végzett. Be is lakta később vasutasként az országot - végül a Keleti Pályaudvaron kötött ki.

A szüleim már háborús időkben esküdtek: Édesanyámnak nem volt sem ideje, sem alkalma a tanult finomabb kézimunka fogások alkalmazására a mindennapi életben. A férfiak a fronton voltak, majd orosz fogságban sínylődtek... Az özvegy anyósra és Édesanyámra maradt a gazdaság - sőt a lovakat is rekvirálták. Mire a férfiak hazajöttek a fogságból (Édesapám az öccsével közösen gazdálkodott az osztatlan atyai birtokon), akkorra nyakukon volt a fordulat. Kuláklistára kerültünk és el is kellett hagynunk a saját tanyát... Kötelező termény-beszolgáltatás, padlássöprés, börtönbüntetés, ha a beadási tervet nem tudták teljesíteni... 
1957 őszén költöztünk át dűlőutakon a háztartás és gazdaság mozdítható és nélkülözhetetlen dolgaival Édesanyám szüleinek 10 kilométerre levő tanyájára. A kocsin tyúkketrecek, a lábasjószág a saroglyához kötve... 
Részben az agitátorok elől menekültek a szüleim: tagosításra mozgósították a parasztságot, hogy lépjenek be a téesz-be, a még meghagyott földdel és megmaradt gép-és állatállománnyal együtt. Édesapám egyszer már-már beadta a derekát a sok szutyongatás miatt - de 1955-ben nem kellett a kulák a tszcs-nek! 
Így Édesapám, aki szinte pátját ritkító módon egyéni gazdálkodó maradt azon a vidéken, nem csak Fejes volt(ez a vezetéknevünk), de nyakas is maradt...

Nos - ekkoriban Édesanyámnak nem tellett az idejéből szemet gyönyörködtető kézimunkákra... Csak megkötötte-behorgolta egy-egy gyerekpulóverrel, kardigánnal a szocialista hiánygazdaság tátongó réseit.
* Az 1926. évi VII. törvénycikk rendelkezett az elemi iskolák új típusú "érdekeltségi népiskola"  megteremtéséről. 3 ill. 5 öt kilométer sugarú körben elhelyezkedő körzetek kialakítására kötelezte a törvényhatóságokat és birtokosokat3 év alatt 5000 tanyai tanterem épült.  A modern épületek fala már téglából padlózatuk vörösfenyőből készült, hatalmas ablakaik voltak és palatetőjük. Háromszobás tanítói lakás is tartozott hozzájuk, az udvaron téglából épült WC-vel. Ezek az új tanyai iskolák lettek a tanyavilág kultúrközpontjai, ahol könyvtár is volt, valamint gramofonnal és filmvetítő gépekkel voltak felszerelve. Gazda-, iparos- és olvasókörök tarthatták itt összejöveteleiket. Klebelsberg még arra is figyelt, hogy az új tanítói lakásokba úgy kerüljenek a fiatal tanítónők és tanítók, hogy ezzel növelhesse az összeházasodás és letelepedés lehetőségét. A tanárképzésre nagy gonddal ügyelt, és a "magyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel az egyetemi tanárig" azt az egyet követelte meg, hogy "ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...