2015. május 24., vasárnap

A csipkések megint kitettek magukért!

Május 9-én két csipkés témájú díjnyertes dolgozat került be a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtőszakosztályának pályázati eredményhirdető konferenciájára: http://tradicio.weebly.com/eacuterteacutekeleacutesek.html
Fejesné Koppány Gabriella egy tavaly megjelent kiadvánnyal pályázott a Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás témakörben: Emlékek a csipkeverés nagykunsági történetéből. Barangolás a nagykunsági csipkeverők között. Fejesné az általa vezetett karcagi csipkekör tagjaival együtt göngyölítette föl a témát. A gyűjtés hiánypótló, mivel a nagykunsági csipkék a 20. századi magyar csipkeverés fontos részét képezik, de történetük eddig teljes mértékben feltáratlan volt. A 78 oldal terjedelmű dolgozat a nagykunsági csipkeverés elterjedését és jellegzetességeit mutatja be. Településenként (Karcag, Kunhegyes, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kenderes, Abádszalók) felkutatott idős csipkekészítők és leszármazottaik visszaemlékezéseiből, dokumentumaiból, csipkéiből, mintarajzaiból ismerhetjük meg a helyi csipkék sajátosságait, jellegzetességeit. A gyűjtés számos eddig ismeretlen összefüggésre világít rá, rengeteg csipketörténeti érdekességet szolgáltat. A portrék mellett különösen fontos a dolgozat végén található nagykunsági csipkék jellegzetes technikáit és mintaelemeit bemutató rész, amit a helyben használt megnevezések egészítenek ki.
Benyhe Zsuzsa A necckészítés hagyománya Vásárhelyen - A rececsipke reneszánsza Hódmezővásárhelyen háziipari bedolgozói hálózatban c. dolgozatával került a legjobbak közé... A dolgozat a hódmezővásárhelyi recekészítés hagyományait és jelenét mutatja be 51 oldalon keresztül, ábrákkal és melléklettel kiegészítve.
Bevezetőként szakirodalmi kutatás alapján ismerteti a recék magyar népművészetben betöltött szerepét és a vásárhelyi változat, a necc helyi sajátosságait, sőt az azt ma készítő hölgyeket és munkáikat is. A terepmunkán alapuló részben két család élettörténetén keresztül mutatja be a vásárhelyi recekészítést az első világháború utáni évektől kezdve egészen a háziipari szövetkezeti rendszer betöltött szerepéig, megvilágítva annak pozitív és negatív oldalát is. Az interjúkon, visszaemlékezéseken, írásos dokumentumokon, újságcikkeken, fényképeken és csipkéken keresztül megismerhetjük a rece családokban betöltött szerepét és annak évtizedek alatti változását. Megismerhetjük a pályázó közel évtizedes munkájának részleteit szülővárosa értékes, már-már elfeledett hagyományának megmentéséért.
A csipkések kezdettől fogva derekasan kiveszik a részüket az MNT Önkéntes Gyűjtőszakosztályának munkájából. 2013-ban, az újjáélesztett Tradíció pályázaton Román Andrásné Hadri Veronika a Pannónia, Turos Istvánné a Hunnia, Devecsei Ildikó pedig a nemeshanyi csipke történetét örökítette meg, Sárospatakiné Fazekas Judit zobor-vidéki csipke, Kiszely Lászlóné rececsipke alkalmazásáról írt dolgozatával szerepelt. Ildikó úgy elkötelezte magát a gyűjtőmozgalom mellett, hogy a pályázat állandó szervezőjévé szegődött, Benyhe Zsuzsa pedig honlap- és a Facebook-szerkesztő, levelező lett: www.facebook.com/neprajzigyujto.hu,
www.facebook.com/tradicio.hu
Ösztökéljük csipkés társainkat, hogy minél többen gyűjtsék össze a még lappangó, feltáratlan és megíratlan helyi csipkés dokumentumokat, tegyék közkinccsé és nyújtsák be a Tradíció Pályázat évente ismétlődő fordulóira! Júniusban már várható az új kiírás!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...